12 272 00 85, ul. Niepodległości 38 32-400 Myślenice

Przed leczeniem

Korony pełnoceramiczne (porcelana na tlenku cyrkonu w szczęce górnej)

Po leczeniu

Korony i mosty pełnoceramiczne przed osadzeniem

Po leczeniu

Zdjęcie uwidaczniające estetykę zdrowych dziąseł